top of page

УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ДОГОВІР ОФЕРТИ

ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Хто ми

Наша адреса сайту: https://laperlahomeukraine.com.

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «La Perla Home Ukraine», розташований за адресою – laperlahomeukraine.com (далі Сайт), може отримати про Користувача під час використання сайту La Perla Home Ukraine, програм і продуктів La Perla Home Ukraine.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту La Perla Home Ukraine (далі – Адміністрація сайту, Адміністратор)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені La Perla Home Ukraine, які організовують і здійснють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних , що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої  законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту La Perla Home Ukraine» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт La Perla Home Ukraine.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, який відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту La Perla Home Ukraine означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту La Perla Home Ukraine.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту La Perla Home Ukraine. Інтернет-магазин La Perla Home Ukraine не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті La Perla Home Ukraine.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту La Perla Home Ukraine.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту La Perla Home Ukraine щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті La Perla Home Ukraine або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті La Perla Home Ukraine в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин La Perla Home Ukraine захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):

• IP адреса;

• інформація з cookies;

• інформація про браузери (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

• час доступу;

• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

• реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту La Perla Home Ukraine, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин La Perla Home Ukraine здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту La Perla Home Ukraine може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті La Perla Home Ukraine, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином La Perla Home Ukraine.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту La Perla Home Ukraine.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту La Perla Home Ukraine, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту La Perla Home Ukraine про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту La Perla Home Ukraine

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені La Perla Home Ukraine або від імені партнерів La Perla Home Ukraine.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів La Perla Home Ukraine з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Коментарі відвідувачів можуть бути перевірені за допомогою служби автоматичного виявлення спаму.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті La Perla Home Ukraine, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом La Perla Home Ukraine.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту La Perla Home Ukraine і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті La Perla Home Ukraine, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

La Perla Home Ukraine не гарантує, що наші послуги безпомилкові, надійні або будуть працювати безперервно. Ми працюємо за принципом «as-is».

У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством України, La Perla Home Ukraine виключає будь-яку відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки або збиток, понесені будь-яким користувачем сайту laperlahomeukraine.com у зв’язку з нашими послугами або товарами або в зв’язку з використанням, неможливістю використання або результатами використання наших послуг та/або товарів, будь-яких сайтів по посиланнях на сайті laperlahomeukraine.com або пов’язані з ними, а також будь-які матеріали, розміщені на сайті laperlahomeukraine.com. Ці збитки і шкода включають, але не обмежуються цим, втрату доходу, втрату прибутку або розірвання контрактів, втрату заощаджень, втрату даних, втрату goodwill, втрату доступу до будь-якого веб-сайту або будь-які збитки в процесі використання послуг.

Нічого в умовах надання послуг та/або продажу товарів сайтом laperlahomeukraine.com не повинно виключати або обмежувати нашу відповідальність за шахрайство, смерть або тілесні ушкодження, викликані нашої недбалістю, або будь-який іншу відповідальності, яка не може бути виключена або обмежена відповідно до чинного законодавства України.

Користувач сайту laperlahomeukraine.com погоджується захищати, відшкодовувати і убезпечити La Perla Home Ukraine, співробітників La Perla Home Ukraine, підрядників La Perla Home Ukraine, посадових осіб, директорів і агентів від усіх зобов’язань, претензій і витрат, пов’язаних з неправильним використанням послуг та/або товарів La Perla Home Ukraine.

Служби на сайті La Perla Home Ukraine можуть містити посилання на сторонні веб-сайти і сервіси. La Perla Home Ukraine не несе відповідальності за зміст, умови та положення або політику конфіденційності сторонніх веб-сайтів.

La Perla Home Ukraine рекомендує користувачам бути уважними, коли вони залишають сайт La Perla Home Ukraine, а також читати умови використання та положення про конфіденційність сайтів, які збирають персональну інформацію.

ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином laperlahomeukraine.com надалі «Продавець», і користувачем послуг інтернет-магазину laperlahomeukraine.com, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається в подальшому «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови покупки товарів та послуг, що розміщені або пропонуються інтернет-магазином laperlahomeukraine.com, в подальшому «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом “усної угоди” і має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або іншим способом) товару.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

“Інтернет-магазин” – сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованим Товаром Продавця на фотознімках і в доданій до них інформації  дистанційним способом.

“Продавець” – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та / або фізична особа підприємець, який здійснює продаж Товару.

“Товар” – продукція та/або послуги, пропоновані до продажу, і розміщені на сайті laperlahomeukraine.com.

“Покупець” – фізична та / або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті laperlahomeukraine.com.

“Одержувач” – фізична та / або юридична особа, визначений (-а) Покупцем, яка повинна отримати замовлений Товар.

“Акцепт” – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

“Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті laperlahomeukraine.com.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж і доставку Товару, згідно з чинним прейскурантом та умовами, опублікованими на сайті laperlahomeukraine.com, а Покупець оплачує і приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт laperlahomeukraine.com в робочий час Продавця.

3.1.2. У вартість замовлення Товару не входить доставка до отримувача і оплачується окремо Покупцем.

3.1.3. Вартість всіх видів доставки визначається компаніями, які здійснюють доставку. Вид доставки Покупець обирає самостійно при оформленні Замовлення.

3.1.4. Продавець не надає послуги покупки і доставки товарів, придбаних у третіх осіб за замовленням Покупця.

3.1.5. Якщо замовлення було повністю оформлене і сплачене Покупцем, Продавець за наявності визначеного у Замовленні Товару, у розумні терміни в робочий час забезпечує доставку Товару Покупцю на умовах доставки, визначеної у Замовленні.

3.1.6. В разі відсутності у наявності Товару (або неможливості надання послуги, визначеної на сайті laperlahomeukraine.com) Продавець зобов’язаний повідомити Покупцеві про неможливість виконання Замовлення. В такому разі Замовлення скасовується Продавцем, і за наявності бажання Покупця Продавець може повідомити Покупця, якщо в подальшому Товар з’явиться у наявності або послуга стане можливою до надання.

3.1.7. При оформленні замовлення, Покупець повинен максимально точно вказати дані отримувача. Невірна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення. В такому випадку доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача.

3.2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або внесення коштів в касу бутіку при само вивозі Товару. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті laperlahomeukraine.com є чинними на момент здійснення Замовлення.

3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення, до того моменту поки воно не оплачене.

3.2.5. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».

3.2.6. Покупцеві повідомлення про оплату замовлення відправляється на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.

3.2.7. Послуги платіжних систем, терміналів, банківських установ Покупець сплачує додатково відповідно до тарифів таких систем, банківських установ або терміналів.

3.3. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

3.3.1. При оформленні замовлення, Покупець повинен чітко вказати вимоги по його доставці. Одне замовлення може бути оформлено на одну адресу. Якщо Вам необхідна доставка різних товарів за різними адресами – необхідно оформити відповідну кількість Замовлень.

3.3.2. Доставка Замовлення виконується за попереднім погодженням з Одержувачем по телефону, який вказаний Покупцем в Замовленні.

3.3.3. Доставка Замовлення здійснюється в строки та на умовах компаній, які є перевізниками, або поштових компаній. Продавець не несе відповідальність за строки та якість виконання доставки поштовими компаніями та перевізниками.

3.4. Конфіденційність.

3.4.1. Покупець несе повну відповідальність за надану інформацію в інтернет-магазин laperlahomeukraine.com.

3.4.2. Продавець забезпечує збереження наданої Покупцем інформації під час оформлення Замовлення та користування сайтом laperlahomeukraine.com у відповідності до ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, розміщених на сайті laperlahomeukraine.com.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Термін виконання Замовлення залежить від місця розташування отримувача та від складності замовлення: кількості Товару і його наявності, від непередбачених подій, які не залежать від Продавця (ДТП, погодні умови, затори і ін.).

4.2. У разі неналежного виконання доставки Замовлення з вини Продавця (невідповідність Замовлення – Товар в неналежному вигляді або в неповному обсязі) подальші дії виконуються у відповідності з чинним законодавством України.

4.3. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі Одержувачу / Покупцеві і / або його довіреним особам.

4.4. Угода між Продавцем і Покупцем діє з моменту її укладення до моменту вручення Замовлення Одержувачу / Покупцеві або його довіреним особам.

5. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ. ЗАМІНА ВІДСУТНІХ КОМПОНЕНТІВ

5.1. Продавець виконує Замовлення відповідно до вимог Покупця.

5.2. Якщо у Продавця відсутні певні елементи для виконання Замовлення з будь-яких причин (відсутність потрібного Товару або неможливість надання певної послуги) Продавець за погодженням з Покупцем може здійснити заміну або скасувати Замовлення.

5.3.  Якщо зовнішній вигляд товарів відрізняється від зображення на сайті Продавця, це не може бути дефектом або причиною для повернення коштів або заміни Замовлення.

5.4. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті laperlahomeukraine.com носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про певні властивості та характеристики Товару. У разі виникнення питань у Покупця, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до адміністратора інтернет-магазину laperlahomeukraine.com по телефону, або направити запит на сайт laperlahomeukraine.com за звичайною процедурою Замовлення.

6. ЗАМІНА ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.

6.1. Заміна та повернення Товару здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.

6.2. Обміну та поверненню не підлягають (Постанова Уряду № 172 від 19 березня 1994): парфюмерно-косметичні, перо-пухові, панчішно-шкарпеткові вироби, устілки для взуття, рукавички, білизна натільна, купальники, піжами, халати і нічні сорочки, друковані видання, ювелірні прикраси, аксесуари для волосся.

6.3. Продавець не приймає до повернення Товар, який не відповідає правилам повернення, визначеним у законі України “Про захист прав споживачів”.

7.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

7.1. Акцепт оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах Оферти.

7.2. Договір набуває чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.

7.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті laperlahomeukraine.com. 7.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладений вже діє між Покупцем і Продавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу з такими змінами в Оферті.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує при реєстрації або при оформленні Замовлення у відповідності до ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, розміщеної на сайті laperlahomeukraine.com.

8.2. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця для ідентифікації Покупця / отримувача при повторних Замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем, Продавець не зможе відповідним чином провести Замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Продавець несе всі ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням Товару до моменту його передачі Покупцеві або перевізнику/поштовій компанії, яка здійснює доставку.

9.2. Одержувач або той, хто прийняв Товар в момент відсутності Одержувача, несе всі ризики пов’язані з втратою або пошкодженням Товару з моменту його прийому.

9.3. Продавець має право передавати свої права та обов’язки по виконанню Замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

9.4. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів Покупцем, замовлених на сайті laperlahomeukraine.com.

9.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

9.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

bottom of page